Η Β΄ Παθολογική Κλινική διαθέτει 28 κλίνες στις οποίες νοσηλεύονται ασθενείς με παθήσεις της Εσωτερικής Παθολογίας. Η εισαγωγή των ασθενών στην κλινική γίνεται από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου (λειτουργεί τις μονές ημέρες) ή από τα Τακτικά Ιατρεία.

Η κλινική νοσηλεύει περίπου 1800 ασθενείς κάθε χρόνο και έχει πληρότητα της τάξης του 80%. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 4,8 ημέρες.